Thúc đẩy các thực hành canh tác hữu cơ bền vững với biến đổi khí hậu dựa trên kiến thức bản địa ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam


Đăng lúc: 14:05:59 25/05/2017 - Đã Đọc: 4633

Nhà tài trợ: Liên minh Nghiên cứu Sinh thái Nông nghiệp Đông Nam Á (AliSEA)

Thời gian thực hiện: 9 tháng (3/2017-11/2017)

Địa điểm: Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Mục tiêu chính:

  • Nâng cao nhận thức, hiểu biết và kiến thức về các phương pháp canh tác bền vững và sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên kiến thức bản địa cho các cộng đồng dan tộc thiểu số đặc biệt là phụ nữ, các tổ chức xã hội dân sự ( thành viên NorthNet), cán bộ chính quyền địa phương
  • Thúc đẩy ứng dụng các phương pháp canh tác bền vững này trong các tổ chức thành viên của mạng lưới NorthNet làm việc tại các tỉnh như Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Cao Bằng và Hòa Bình.

Kết quả mong đợi:

  • Một chuyến tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm sẽ được tổ chức cho những người nông dân nòng cốt từ các địa điểm dự án khác, các tổ chức xã hội dân sự trong mạng NorthNet, các cán bộ chính quyền địa phương.
  • Một hội thảo đào tạo về mở rộng quy mô sinh kế nông nghiệp dựa vào kiế thức bản địa sẽ được tổ chức.
  • Các tài liệu về mô hình và thực tiễn (hướng dẫn, báo cáo mô hình, sổ tay) sẽ được xây dựng.

Nhà tài trợ và Đối tác