Nâng cao vị thế kinh tế của Phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp


Đăng lúc: 14:05:02 25/05/2017 - Đã Đọc: 4412

Nhà tài trợ: DFAT thông qua CARE Quốc tế tại Việt Nam, Oxfam và tổ chức SNV

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Địa điểm: Tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh Lào Cai

Mục tiêu cụ thể: Cải thiện thái độ, năng lực và cam kết của các bên liên quan chủ chốt đối với chuỗi giá trị lợn, quế hồi (Tại Lào Cao ) và chuỗi giá trị chuối (tại Bắc Kạn) để nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình ra quyết định, giúp phụ nữ tăng cường tiếp cận và kiểm soát với các dịch vụ và nguồn lực, và thách thức các chuẩn mực và chính sách xã hội nhằm thúc đẩy nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội

Kết quả mong đợi và các hoạt động chính

Kết quả 1: Phụ nữ có ảnh hưởng, năng lực, kỹ năng, kiến thức, sự tự tin trong quá trình ra quyết định và được hỗ trợ để hưởng lợi từ các cơ hội gia tăng về kinh tế & xã hội

Kết quả 2: Phụ nữ được hưởng lợi thông qua các liên kết thị trường và chuỗi giá trị được tổ chức tốt hơn

Kết quả 3: Các chủ thể công và tư trong các chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ việc nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế

Kết quả 4: Nhà nước có các chính sách và khung pháp lý để thúc đẩy một môi trường tạo điều kiện cho việc nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác