Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số


Đăng lúc: 09:05:28 23/05/2017 - Đã Đọc: 4199

Nhà tài trợ: CARE Deutschland-Luxemburg e.V.

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Địa điểm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên

Mục tiêu chính: Mục tiêu chung của dự án là các tổ chức xã hội dân sự có khả năng hỗ trợ chính quyền nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo quyền lợi cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự khu vực miền núi phía Bắc vì sự phát triển cộng đồng bền vững ở Việt Nam (NorthNet) với 11 thành viên.


Thảo luận nhóm về nhu cầu tiếp cận thông tin của phụ nữ dân tộc thiểu số

Mục tiêu cụ thể

  • Năng lực của các tổ chức xã hội dân sự đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số và làm việc trong liên minh,
  • Nâng cao quyền năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số để tiếp cận thông tin, và
  • Năng lực của chính phủ để thực hiện Luật Tiếp cận Thông tin và thực hiện các quyền của công dân.

Kết quả mong đợi:

  • NorthNet sẽ được tăng cường năng lực với vai trò là một mạng lưới trong các lĩnh vực liên quan tới điều phối, quan hệ đối ngoại, và chia sẻ thông tin chiến lược. Như vậy NorthNet sẽ đại diện tốt hơn về mặt dân tộc thiểu số và giới.
  • Các cơ quan chính phủ mà Dự án hướng tới sẽ tăng năng lực đáp ứng các yêu cầu thông tin của cộng đồng do kết quả của đào tạo về quản trị tốt, đối thoại, tham gia vào các hoạt động và tham vấn chính sách.
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số (đặc biệt là các thành viên của nhóm LARC) xây dựng được các mối quan hệ với những phụ nữ khác và chính quyền địa phương, điều này giúp họ tăng vốn hiểu biết xã hội. Phụ nữ sẽ tự tin và độc lập hơn để nói lên suy nghĩ của mình và yêu cầu thông tin từ phía chính quyền về các dịch vụ y tế và nông nghiệp, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hoặc các chương trình và chính sách khác của nhà nước liên quan đến họ.
  • Nhận thức xã hội và văn hóa trong cộng đồng và chính quyền về đồng bào và phụ nữ dân tộc thiểu số sẽ thay đổi do có nhiều lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số hơn và do các bên liên quan (chính quyền và chồng của họ) được tạo điều kiện thuận lợi để thảo luận đi đến thay đổi chuẩn mực giới trong xã hội thông qua sự tham gia PTXH&HĐ.
  • Dự án này sẽ có tác động ở cấp chính sách cụ thể đối với việc thực hiện Luật Tiếp cận Thông tin (có hiệu lực từ năm 2018). Do vậy, các tổ chức xã hội sẽ có một cơ hội có một không hai để tác động lên các văn bản hướng dẫn (như Nghị định) và các phương pháp (như đài phát thanh cộng đồng, đối thoại song ngữ) để có thể thực thi luật theo cách tiết kiệm chi phí và có lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, ở vùng sâu vùng xa.
  • Dự án sẽ nhằm gây ảnh hưởng đến các quy trình chính sách khác liên quan đến tiếp cận thông tin, gồm có Luật về Hội (khung pháp lý quy định các hoạt động của tổ chức xã hội), Luật Dân tộc và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo Bền vững.
  • Xây dựng liên minh giữa các tổ chức xã hội ở cấp quốc gia cũng sẽ đóng góp vào tác động ở cấp chính sách rộng rãi hơn do tổ chức xã hội có tiếng nói mạnh mẽ và thống nhất hơn trong các cuộc thảo luận chính sách.

Phỏng vấn phụ nữ dân tộc thiểu số về nhu cầu tiếp cận thông tin 

Những tin cùng chuyên mục

Nhà tài trợ và Đối tác